ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
ไปรษณีย์ไทย


Payment


กรณีชำระเงินสด สามารถชำระได้ดังนี้

                   -  ชำระเป็นเช็ค

                   -  โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM 

    หลังจากนั้น  ส่งเอกสารการชำระเงิน

                    เมื่อท่านได้โอนเงินหรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร  หรือตู้ ATM แล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in หรือสลิปแสดงการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้ซื้อ หมายเลขใบสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่หมายเลขแฟ็กซ์ : 0-2960-9016  หรือส่งมาที่ E-Mail : supaporn@suntoninter.com

                    หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการแจ้งให้มารับสินค้า หรือจัดส่งสินค้าให้ ตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารการส่งสินค้า และใบเสร็จรับเงิน 

กรณีเครดิต

ทางห้างฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ จุดรับสินค้าตามที่ตกลงกัน โดยพร้อมแนบใบส่งสินค้า และจะดำเนินการเรียกเก็บเงินภายหลังครบกำหนดชำระเงินSunton Intertrade Ltd., Part. Copyright © 2010 All Rights Reserved.